Politica de Confidențialitate Retete-dieta.ro

versiune actualizată la data de 24.04.2020

Colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale, de la dumneavoastră, în calitate de utilizator al website-ului retete-dieta.ro (denumit în continuare “Website-ul” sau “pagina de internet”), ceea ce în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, ne conferă calitatea de Operator. Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Prezenta Politică de Confidențialitate (denumită în continuare “Politica”) descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacțiunii cu Websiteul. Este încorporată și se completează cu Termenii și Condițiile, iar prin utilizarea Retete-dieta.ro, acceptați și consimțiți pentru practicile descrise. În situația în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile Retete-dieta.ro și/sau cu această Politică, vă rugăm să nu utilizați Website-ul. 1. Ce date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră 1.1 Website-ul, în urma accesării și utilizării, colectează în mod automat anumite informații, care includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraș), tipul browserului, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor Website-ului nostru, informații despre dispozitiv, id dispozitiv (notificări și identificare), timestamp, cerere/acțiune. Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe Website-ul în așa fel încât să îl adaptăm nevoilor utilizatorilor. De asemenea, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendințele,pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor. Temeiul prelucrării este reprezentat de respectarea Condițiilor de utilizare, interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe Website și a asigura securitatea Website-ului. 1.2 Date prelucrate prin intermediul Google Analytics – în momentul utilizării Websiteului, prin intermediul Google Analytics și în baza consimțământului utilizatorului, sunt colectate date
referitoare la numărul utilizatorilor activi, fluxurilor video vizualizate în cadrul Website-ului, date despre dispozitiv (sistemul de operare, fabricantul, modelul), numărul sesiunilor, durata sesiunilor și aria geografică. Aceste date sunt colectate printr-o maniera care nu permite identificarea directă a utilizatorului/utilizatorului. Scopul prelucrării – folosim aceste informații pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizatorii folosesc Website-ul. Spre exemplu, ne ajută să vizualizăm segmentele din care fac parte utilizatorii Websiteului. Temeiul juridic al prelucrării – prelucrarea datelor dumneavoastră are loc în baza consimțământului acordat prin intermediul panoului de management consimțământ, panou activ la prima accesare a Website-ului (sau asupra căruia se poate reveni din secțiunea dedicată, secțiune disponibilă în footer-ul Websiteului). Destinatarii datelor – pentru scopul prelucrărilor de mai sus, datele prelucrate prin intermediul Google Analytics sunt transferate către Google. Conform selecției din contul de administrare și conform Politicii de Confidențialitate Google Analytics, politici conform căreia, pentru entitățile din Uniunea Europeană, entități care utilizează acest serviciu, datele se vor prelucra doar în Uniunea Europeană sau SEE. În situația în care stocarea și/sau prelucrarea va implica transferul datelor în afara Uniunii Europene sau SEE, Google se va asigura că Google LLC va rămâne certificată conform Privacy Shield, iar datele transferate vor intra sub incidența Privacy Shieldului. Cât timp prelucrăm datele – datele prelucrate prin intermediul Google Analytics sunt prelucrate pentru 26 de luni conform termenului standard implementat de către Google, după care sunt anonimizate și păstrate sub formă de date statistice. 1.3 Când utilizați secțiunea de comentarii – putem prelucra următoarele tipuri de date, respectiv numele sub care ați publicat comentariul, profilul de Facebook, Instagram, adresa de e-mail (Google) sau profilul Disqus – în funcție de aplicația aleasă pentru publicarea comentariului, conținutul comentariului în situația în care acesta conține date cu caracter personal, imaginea asociată profilului (dacă este cazul). Scopul prelucrării este acela de a vă permite să vă împărtășiți
opiniile referitoare la articolele publicate direct prin intermediul Website-ului și să interacționați cu restul utilizatorilor care fac parte din comunitatea Retetedieta.ro. Temeiul prelucrării – prelucrarea acestor date are loc în baza consimțământului acordat prin intermediul panoului de management consimțământ, panou activ la prima accesare a Website-ului (sau asupra căruia se poate reveni din secțiunea dedicată, secțiune disponibilă în footer-ul Websiteului) sau prin logarea in soluția de postare a comentariilor și/sau prin postarea comentariilor. Destinatarii datelor – având în vedere tehnologiile utilizate pentru aceste prelucrări, respectiv modulele prin intermediul cărora puteți posta comentariile, datele sunt dezvăluite către Facebook, Instagram, Google și Disqus. În plus, există posibilitatea ca parte din aceste date să fie transferate de către aceștia în afara Uniunii Europene și/sau Spațiului Economic European. Durata de stocare – datele referitoare la comentariu si/sau alte date deduse din comentariu sunt stocate pentru o perioadă egală cu perioadă de disponibilitate a articolului sau pănâ la ștergerea comentariului, ștergere care echivalează cu retragerea consimțământului. Durata de stocare în ceea ce privește comentariile postate pe Website nu este aceeași cu durata de stocare stabilită de fiecare operator al tehnologiei utilizate pentru postarea comentariilor. Acestor prelucrări li se aplică și politica specifică fiecărei tehnologii utilizate. Pentru claritate și cu titlul de exemplu, în situația în care doriți să utilizați Disqus, aceștia, pe lângă datele pe care le prelucrăm Noi pentru a vă permite postare comentariilor, vor prelucra și faptul că ați utilizat/vizitat Website-ul nostru, preferințele dumneavoastră și/sau alte tipuri de date deduse ca urmare a utilizării platformei lor. Există posibilitatea ca aceste date să fie monetizate conform politicii de confidențialitate a acestora. Pentru mai multe detalii referitoare la prelucrările efectuate de către aceste platforme, vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate ale acestora. Facebook – Politică confidențialitate Instagram – Politică confidențialitate Google – Politică Confidențialitate Disqus – Politică Confidențialitate
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că ne rezervăm dreptul de a modera/bloca/elimina comentariile care nu respectă un limbaj civilizat, care conţin jigniri, injurii sau calomnii ori instigă la violență, la încălcarea legii sau îndeamnă la atacuri la persoane/instituții. 2. Prelucrarea adresei de IP •Prelucrăm adresa de IP prin intermediul serverelor pe care este stocat Retetedieta.ro și de pe care rulează. Prin intermediul tehnologiilor terțe, tehnologii mai sus enumerate: •conform politicilor Google, adresa de IP este prelucrată pentru o scurtă perioadă de timp și este transformată (geocodată) în zona din care utilizatorul accesează Retete-dieta.ro. •conform politicilor cXsense, adresa de IP este prelucrată doar pentru a fi transmformată în zona din care a fost accesat Website-ul și nu este stocată. În calitate de Operator de date, prin tehnologiile terțe, nu avem acces și nu putem vizualiza adresa de IP a utilizatorului. În plus, nu putem asocia datele agregate din interiorul platformelor terțe cu datele colectate direct prin intermediul serverelor (în mod special adresa de IP). 3. Distribuirea conținutului prin intermediul platformelor sociale În cadrul Retete-dieta,ro aveți posibilitatea de a distribui direct anumite materiale prin intermediul platformelor sociale, respectiv prin intermediul Facebook si Instagram. În plus, în cadrul Retete-dieta.ro pot fi afișate și materiale preluate din cadrul acestor platforme și/sau din cadrul YouTube. În momentul distribuirii materialelor și/sau în momentul accesării materialelor preluate prin intermediul platformelor mai-sus menționate, acestea vă vor livra și fișiere de tip cookies prin intermediul cărora vi se pot prelucra anumite date. Datele prelucrate de către acestea, cu titlul de exemplu, se pot referi la preferințele dumneavoastră, materialele vizionate, Website-ul prin intermediul cărora ați vizualizat materialele și materialele vizualizate. Aceste prelucrări se vor realiza în temeiul consimțământului pe care
îl puteți acorda prin intermediul panoului de management consimțământ. În plus, acestor prelucrări li se va aplica politica specifică fiecărei platforme, astfel: Facebook – Politica de confidențialitate Facebook Instagram – Politica de confidentialitate Instagram Youtube – Politica de confidențialitate Youtube (Google)
4. Ce drepturi aveți Conform Regulamentului, vă puteți exercita următoarele drepturi: •acces la datele personale pe care le prelucrăm despre dumnevoastră. După transmiterea unei astfel de solicitări, ținând cont de specificul prelucrărilor, în măsura în care vă putem identifica, vă vom pune la dispoziție o copie a tuturor datelor personale pe care le prelucrăm. Ne rezervăm dreptul de a vă transmite o singură copie a datelor dumneavoastră, în condițiile în care doriți mai multe copii vă putem percepe o taxă de administrare, de asemenea, dacă dreptul dumneavoastră aduce atingere drepturilor și libertăților altor persoane putem refuza de asemenea accesul la o parte dintre informații; •rectificarea (actualizarea) datelor dumneavoastră personale dacă acestea devin inexacte și incomplete, ținând cont de specificul prelucrărilor, în măsura în care vă putem identifica; •ștergerea datelor dumneavoastră personale, ținând cont de specificul prelucrărilor, în măsura în care vă putem identifica și dacă: 1.datele au fost prelucrate ilegal de către Noi; 2.datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate; 3.perioada prevăzută de lege, perioadă referitoare la păstrarea datelor, a expirat; 4.vă opuneți prelucrării și nu există niciun interes legitim pentru continuarea prelucrării datelor personale; sau 5.vă retrageți consimțământul acordat în acest sens. •restricționarea prelucrării datelor, ținând cont de specificul prelucrării, în măsura în care vă putem identifica și dacă: 1.ne-ați transmis o reclamație cu privire la exactitatea datelor personale prelucrate de noi (pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea datelor personale); 2.dacă vă prelucrăm datele în mod ilegal; sau 3.nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră, dar doriți să le păstrăm pentru a vă asigura disponibilitatea, în continuare, în legătură cu orice reclamații legale. •obiecta cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv atunci când prelucrarea are loc în conformitate cu interesele legitime. În acest caz, vom opri prelucrarea datelor dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care putem demonstra că motivele noastre legitime de prelucrare a datelor dumneavoastră sau în cazul în care trebuie să prelucrăm datele pentru a stabili, a exercita sau a
apăra anumite revendicări legale. •solicita ca datele dumneavoastră să vă fie furnizate într-un format care poate fi citit de către un dispozitiv electronic (calculator), format portabil, conform dreptului de portabilitate. Acest drept, ținând cont de specificul prelucrării și în măsura în care vă putem identifica, se aplică: 1.datelor personale furnizate; 2.în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea (derularea) unui contract și; 3.atunci când prelucrarea este realizată prin mijloace automate. •depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (dataprotection.ro) și/sau la instanțele de judecată. Vă rugăm să rețineți: •Perioadele de timp: vom încerca să vă îndeplim cererea în termen de 30 de zile. Această perioadă poate fi prelungită din cauza unor motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire. •Imposibilitatea identificării: în anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare. •Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite în secțiunea corespunzătoare de mai jos. Pentru claritate, trebuie să luați în considerare faptul că exercitarea unuia dintre drepturi, nu vă acordă automat solicitarea. Vom analiza solicitarea dumneavoastră luând în considerare cerințele Regulamentului și vă vom rezolva solicitarea în consecință. 5. Prelucrări date minori Website-ul se adresează persoanelor care au cel puțin 18 ani. Retetedieta.ro nu colectează sau nu utilizează în mod deliberat date cu caracter personal ale minorilor. Dacă sunteți părinte sau tutore și sunteți conștient de faptul că aveți un copil care ne-a furnizat informații, vă rugăm să ne contactați utilizând una dintre metodele specificate mai jos și vom colabora cu dumneavoastră pentru a aborda/rezolva această problemă.
6. Cine are acces la datele dumneavoastră Ca regulă generală, nu dezvăluim datele colectate către terți. Cu toate acestea, există anumite situații în care anumiți parteneri contractuali și/sau împuterniciți (spre exemplu, furnizori servicii analiză trafic, furnizori de servicii de marketing), furnizori de publicitate pe Website, furnizori de sisteme IT și furnizori de servicii de mentenanță, au acces la date numai în măsura în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopului. O listă a acestora poate fi obținută la cerere. În ceea ce privește societățile care plasează cookie-uri prin intermediul Website-ului, acestea sunt enumerate la începutul Politicii în secțiunea unde sunt descrise modalitățile de prelucrare.Suplimentar, în panoul de administrare consimțământ aveți lista tehnologiilor utilizate și lista cookie-urilor servite de către acestea. Datele pot fi dezvăluite și altor entități cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabili, auditori, avocați și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm. De asemenea, vom divulga datele colectate unor terți: 1.în cazul în care ne solicitaţi; 2.persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră; 3.în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală (orice solicitare legală din partea autorităţilor guvernamentale sau executive) 4.pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală. 7. Păstrarea datelor Vom prelucra și stoca datele personale în conformitate cu politicile noastre interne și cadrul legal aplicabil datelor cu caracter personal și conform duratelor descrise și enumerate la fiecare prelucrare în parte (descrise în secțiunea 1, de mai sus). 8. Informații de contact Adresa de e-mail: contact@retete-dieta.ro această adresă poate fi utilizată doar pentru situațiile referitoare la exercitarea drepturilor și/sau la orice alte situații referitoare la prelucrarea și protecția datelor. 9. Dispoziții finale Prezenta Politică de Confidețialitate poate fi actualizată, în funcție de
avansul tehnologic și/sau legislativ. Vă sfătuim ca din când în când să verificați prezenta Politică pentru a consulta actualizările și/sau modificările care pot apărea.